PROJEKTY

CH GALERIA NAD JEZIOREM

Konin, ul. Paderewskiego 8
7 800 mkw

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy jednego z największych Centrów Handlowych w Koninie, usytuowanego bezpośrednio na nadbrzeżu jeziora Zatorze. Akwen ten powstał na zrekultywowanym obszarze dawnej kopalni Niesłusz, funkcjonującej w latach 60-tych XX w. a obecnie stanowi bazę rekreacyjną dla miasta.