PROJEKTY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Świecie, ul. Sienkiewicza
1 370 mkw

Założeniem konkursowym dla budowy miejskiej biblioteki publicznej w Świeciu było stworzenie budynku stanowiącego wizytówkę architektoniczną i ekologiczną miasta. Zaproponowana prosta bryła o pełnych ścianach w kształcie minimalistycznego portalu z centralnie usytuowanym przeszklonym wejściem oraz otwarciu na część rekreacyjną wyraża ideę projektowania ekologicznego. Na osi istniejącego zjazdu zaproponowano zespół zagłębionych parkingów przekrytych uniesioną płytą "zielonego" stropodachu, stanowiącą kontynuację terenów rekreacyjnych w postaci amfiteatru ze zbiornikiem wodnym, ścieżek parkowych z ławkami w enklawach niskiej zieleni.