OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Gradomska Architekci z siedzibą w Łodzi 90-009, ul. Sienkiewicza 48, tel.: 601 271 000, reprezentowana przez Panią Anitę Gradomską.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania powierzonego zlecenia na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna przetwarzania- art. 6 ust 1 pkt b. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, np prawa podatkowego.

Posiadają Państwo prawo do
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- cofnięcia zgody
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies


Nasza strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Cookies wykorzystywane są w celu przygotowywania statystyk do oceny popularności strony. Analiza tych statystyk prowadzona jest w ramach Google Analytics. Według informacji Google zawartych w Google Ads Data Protection Terms: Service Information, Google Analytics zbiera następujące typy danych osobistych:
- Identyfikatory online włączając pliki cookies
- Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń
- Identyfikatory klientów

Żeby zyskać ogólny obraz tego jakie dane zbiera Google, mogą Państwo zajrzeć do polityki prywatności Google.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Więcej o ciasteczkach
Cookies: Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych (pdf)