Dekalog Inwestora

01
mar
2023
10 najważniejszych informacji dla osób rozpoczynających inwestycję - część I

1. LOKALIZACJA

Podstawą założeń inwestycyjnych, jest wybór właściwej lokalizacji. Przed zakupem nawet najbardziej urokliwej, a położonej na peryferiach miasta działki, zastanówmy się, czy atrakcyjna okolica potrafi zrekompensować jej mieszkańcom nawet kilkugodzinne dojazdy do pracy w centrum miasta. Ponadto podmiejskie działki zwykle pozbawione są pełnej infrastruktury technicznej, co ma wpływ na koszt inwestycji. Często brakuje im zaplecza, np. handlowego czy oświatowego, co decyduje o komforcie życia mieszkańców.


2. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Przed zakupem działki powinniśmy sprawdzić, czy będzie ona odpowiednia dla naszej inwestycji, a więc czy możliwa jest na niej zabudowa mieszkaniowa i w jakiej formie (np. wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza). Najlepiej byłoby, nie będąc jeszcze właścicielem działki, wystąpić do urzędu miasta lub gminy z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, lub w przypadku jego braku, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty te w sposób jednoznaczny pozwolą nam zaplanować szczegóły inwestycji (m.in. intensywność zabudowy, wysokość czy szerokość budynku, rodzaj dachu, kąt nachylenia połaci dachowej, często nawet kolorystykę, a przede wszystkim obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy). Jednocześnie to właśnie te zapisy determinują nasze możliwości co do wielkości, wyglądu czy kształtu budynku.


Przykład warunków zabudowy, wydanych dla osiedla Marmurowe:- obowiązująca linia zabudowy: od strony planowanej drogi wewnętrznej, prostopadła lub równoległa do ulicy dojazdowej
- nieprzekraczalna linia zabudowy: jako kontynuacja istniejącej linii zabudowy sąsiedzkiej
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy*: dla każdej wydzielonej działki nie drogowej od 0,2 do 0,27
- szerokość elewacji frontowej: dla każdego budynku od 5m do 15m, przy czym szerokość zespołu budynków do 32m
- wysokość elewacji frontowej: od 6m do 8m
- kształt dachu: jednospadowy o kącie nachylenia od 1 do 30 stopni
- usytuowanie kalenicy**: prostopadłe lub równoległe do ulicy dojazdowej

* wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy - stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki
**kalenica - najwyższa część dachu, znajdująca się na przecięciu połaci dachowych