fbpixel
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
RODO
AKCEPTUJĘ

gradomska architekci

Jesteśmy pełnymi zapału i pasji architektami z Łodzi. Zespołem ludzi chętnie podejmującym nowe wyzwania. Do każdego projektu podchodzimy z entuzjazmem i energią. Fascynuje nas czysta forma i kompozycja osadzona w kontekście przestrzennym. Projektujemy od dużych zespołów urbanistycznych, po kameralne wnętrza. Naszą specjalnością stały się przez ostatnie lata osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne. Możemy pochwalić się także nietypowymi projektami hal produkcyjno-biurowych czy magazynowych. Mamy duże doświadczenie w projektowaniu lecznic weterynaryjnych oraz schronisk dla zwierząt. Ponadto dużą część naszej działalności stanowią aranżacje wnętrz zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Przy każdej inwestycji wspieramy kompleksowo - wykonujemy analizy programowo-przestrzenne, koncepcje architektoniczno-urbanistyczne, projekty budowlane i wykonawcze, a także prowadzimy nadzory autorskie. Oferujemy dwie dekady doświadczenia, potwierdzone uprawnieniami we wszystkich branżach. Pracujemy w technologii BIM (ang. Building Information Modeling), każdorazowo tworząc realistyczny model projektowanego budynku czy wnętrza. Każdy nasz projekt wyposażamy w realistyczne wizualizacje, które ułatwiają współpracę z klientem. Stale się doskonalimy i niezmiennie chcemy wiedzieć więcej, pracować lepiej, być wśród najlepszych!

Architektura


Etapy projektu budowlano-wykonawczegoEtap 1 - poznanie potrzeb klienta

Rozmowa o potrzebach funkcjonalno-przestrzennych, jak i estetycznych klienta stanowi punkt wyjścia do projektu kubaturowego. Przy dużych założeniach projektowych, otrzymujemy bardzo szczegółowy opis wymagań, zwanych księgą standardów deweloperskich. Przy mniejszych założeniach, prosimy klientów o odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, tzw. briefie, który pozwala nam zapoznać się z oczekiwaniami.

Etap 2 - projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny lub koncepcja programowo-przestrzenna to pierwsze z opracowań projektowych, zawierający zakres docelowy projektu, lecz o najmniejszym stopniu uszczegółowienia. Koncepcja definiuje układ funkcjonalny pomieszczeń, określa wstępną konstrukcję i wyposażenie instalacyjne. Na tym etapie budowany jest model 3d budynku, który pozwala doprecyzować bryłę.

Na tym etapie możliwa jest wariantowość koncepcji i wnoszenie poprawek przez klienta. Ich ilość musi być ściśle określona w umowie. Etap koncepcyjny charakteryzuje się ścisłą współpracą pomiędzy klientem i architektem.

Etap 3 - projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu stanowią załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę. Są to dokumenty formalne, wykonane zgodnie z rozporządzeniem warunkującym ich zakres. Projekt architektoniczno-budowlany zawiera proponowane rozwiązania techniczne obejmujące branżę architektoniczną, natomiast projekt zagospodarowania terenu polega na naniesieniu projektowych elementów, tj. projektowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną (instalacje zewnętrzne, przyłącza, sieci itp.) i urządzeniami budowlanymi (parkingi, śmietniki itp) na aktualną mapę do celów projektowych. Ponadto projekt zagospodarowania terenu zawiera opracowania branżowe dotyczące terenu działki w postaci projektu drogowego, projektów instalacyjnych, opinii geotechnicznej oraz analiz: przesłaniania, zacieniania, obszaru oddziaływania budynku, a także analizy technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę i analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło.
Projekty architektoniczno-budowlane i zagospodarowania terenu większych inwestycji uzgadniane są dodatkowo z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznymi - zgodnie z obowiązującym prawem.

Etap 4 - pozwolenie na budowę

W imieniu klientów uzyskujemy prawomocne decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, oraz wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, dokumenty itp.

Etap 5 - projekt techniczny

Kolejnym etapem opracowania jest pełnobranżowy projekt techniczny, zawierający proponowane rozwiązania projektowe obejmujące wszystkie branże - począwszy od architektonicznej (w postaci rzutów wszystkich kondygnacji, charakterystycznych przekrojów, elewacji, zestawień stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, wyposażenia technicznego), poprzez konstrukcyjną (wraz z obliczeniami statycznymi), instalacyjne sanitarne, elektryczne i teletechniczne, wentylacyjną oraz charakterystykę energetyczną.
Do projektu technicznego - jako odrębne opracowanie - wykonujemy także materiały marketingowe dla inwestycji w postaci wizualizacji, animacji czy kart katalogowych służących sprzedaży mieszkań.

Etap 6 - projekt wykonawczy

Etap wykonawczy stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie technicznym i jest niezbędny do realizacji większych lub nietypowych inwestycji. Projekt wykonawczy zawiera rysunki warsztatowe nietypowych lub szczegółowych rozwiązań zastosowanych w budynku w postaci szeregu detali ujętych w tzw. zeszycie detali. Często na tym etapie wykonywane są również projekty usunięcia kolizji projektowanych elementów zabudowy z istniejącą infrastrukturą czy dodatkowe analizy, np. akustyczne. Projekt wykonawczy zapewnia prawidłowy przebieg prac na budowie, ale także jest podstawą do wykonania przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji służących przygotowaniu zapytań ofertowych lub przetargów i ostatecznie wyboru wykonawcy. Jest on także podstawą kontroli jakości robót budowlanych i odbiorów.

Etap 7 - nadzór autorski

Na projektantach wszystkich branż spoczywa obowiązek prawny pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją. Zapewnia on czuwanie nad zgodnością wykonywanych prac z dokumentacją projektową, wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót oraz udzielania zgody na wprowadzanie rozwiązań zamiennych.
Nadzór autorski, podobnie jak projekty zamienne, jest usługą wycenianą osobno - poza projektem. Może stanowić kwotę jednorazową ustaloną za kompleksową obsługę inwestycji lub może być płatny za każdorazową obecność projektanta każdej branży na budowie.

Wnętrza


Etapy projektu aranżacji wnętrz

Etap 1 - poznanie potrzeb klienta

Rozmowa o potrzebach zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych stanowi punkt wyjścia do projektu aranżacji wnętrz. Na tym etapie określany jest także budżet inwestycji, którego wartość jest niezbędna do wykonania projektu zgodnie z możliwościami finansowymi klienta. Zawsze na początku prosimy też Państwa o pakiet inspiracji - zdjęcia inwestycji czy wyposażenia, które się Państwu podobają, a pomagają nam określić żądane preferencje stylistyczne.

Etap 2 - inwentaryzacja

Przy braku dokumentacji archiwalnej, w drugim etapie wykonywana jest inwentaryzacja (czyli pomiary wszystkich elementów wnętrza i jego wyposażenia technologicznego) wraz z dokumentacją fotograficzną. Jeśli dokumentacja archiwalna jest wystarczająco szczegółowa - inwentaryzację możemy wykonać później - po projekcie koncepcyjnym.

Etap 3 - projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny zawiera zwykle rzut funkcjonalny pomieszczeń zawierający dyspozycje przestrzenne wraz z podstawowymi wymiarami oraz wstępne wytyczne materiałowe. Co ważne w przypadku wprowadzania zmian lokatorskich w mieszkaniach w trakcie realizacji przez deweloperów, na tym etapie wykonujemy także rzuty podejść instalacji sanitarnych, w tym wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz podstawowej instalacji elektrycznej z określeniem punktów elektrycznych czy wentylacji pomieszczeń. Pozwala to na uniknięcie większości przeróbek i demontaży po odbiorze mieszkania, a więc także na uniknięcie zbędnych kosztów, ponieważ mieszkania są realizowane zgodnie ostatecznymi wytycznymi aranżacyjnymi.
Na tym etapie wykonujemy także wizualizacje pomieszczeń, na których widoczna jest kompletna wizja mieszkania z proponowaną kolorystyką i detalami.
Na tym etapie możliwa jest wariantowość koncepcji i wnoszenie poprawek przez klienta. Ich ilość musi być ściśle określona w umowie. Etap koncepcyjny charakteryzuje się ścisłą współpracą pomiędzy klientem i architektem. Może on stanowić etap końcowy w przypadku przygotowywania projektu wykonawczego przez ekipy wykonawcze lub w przypadku wykonywania materiałów marketingowych inwestycji.

Etap 4 - projekt wykonawczy

Etap wykonawczy polega na szczegółowym rozrysowaniu rzutów funkcjonalnych pomieszczeń, rzutu sufitów wraz z oświetleniem, rzutu posadzek oraz widoków ścian z uwzględnieniem okładzin ściennych i zabudowy meblowej. Często wykonywane są także detale szczegółowych rozwiązań czy rysunki warsztatowe projektowanych indywidualnie mebli (zarówno wbudowanych jak i wolnostojących). Wszystkie rysunki są szczegółowo wymiarowane i zawierają komplet informacji odnośnie zastosowanego wyposażenia, użytych materiałów i rozwiązań. Ważnym elementem składowym projektu wykonawczego są zestawienia materiałów, wyposażenia oraz oświetlenia (z podaniem konkretnych modeli, kolekcji, producentów, wymiarów, kolorystyki, wykończenia, ilości i cen, a także ze wskazaniem miejsca zakupu).

Etap 5 - nadzór autorski

Aby mieć pewność, że wnętrze zostanie zrealizowane zgodnie z projektem należy skorzystać z nadzoru autorskiego. Zapewnia on także właściwą koordynację międzybranżową, czuwanie nad jakością wykonywanych prac czy wprowadzanie rozwiązań zamiennych. Nadzór autorski jest usługą zazwyczaj wycenianą osobno - poza projektem. Może stanowić jednorazową kwotę za kompleksową obsługę inwestycji lub może być płatny za każdorazową obecność projektanta na budowie.

Opinie

Bliźniaki
Dekoratorium

"Anita Gradomska & Architekci - Zespół architektów, który w swych projektach zrywa z tradycyjnymi formułami, przełamuje schematy i stawia na różnorodność struktury oraz powierzchni. Zachwycające elewacje sprawiają, że zaprojektowane przez biuro domy są niezwykle gustowne i stylowe. Przemyślane w najdrobniejszych szczegółach projekty chronią prywatność mieszkańców, ale także zapewniają im potrzebną przestrzeń do komfortowego funkcjonowania. Apartamentowce w zabudowie bliźniaczej posiadają osobne wejścia, garaże oraz kameralne ogródki, a także praktyczne i efektowne tarasy. Pamiętając o potrzebach każdej zamieszkującej dom rodziny, architekci proponują indywidualnie zaprojektowany układ funkcjonalny. Pełni pasji łódzcy architekci do każdego projektu podchodzą indywidualnie, dbając o czystość formy oraz odpowiednie osadzenie kompozycji w konkretnej przestrzeni."

Minimalistyczny
biurowiec
Technologie Galwaniczne

"Firma Pani Architekt Anity Gradomskiej bez porównania lepiej niż pozostali wywiązała się z tego zadania, dając rewelacyjną koncepcję, którą następnie sprawnie i szybko rozwinęła w projekt budowlano-wykonawczy budynku o powierzchni użytkowej 559,8 m2 i kubaturze 3 259 m3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jestem przekonany, nie tylko ja, ale i znawcy, że budynek będzie wybitnym dziełem architektury i z pewnością zasłuży na nagrodę fachową."

Centrum
szkoleniowe
UOKiK

"Pomimo wysokich wymagań i dużej złożoności projektu (dotyczył funkcjonującego obiektu), a ponadto licznych uzgodnień konserwatorskich, dokumentacja budowlano-wykonawczo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Inwestora oraz wytycznymi konkursowymi, terminowo i z dużym zaangażowaniem. Projekt opracowano kompleksowo, z wysoką starannością i dokładnością, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Obecnie firma Anita Gradomska & Architekci pełni nadzór autorski nad realizacją niniejszego zamówienia."

Schronisko dla
zwierząt
UMŁ

"Kompleksowy projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych został wykonany terminowo i z dużym zaangażowaniem projektantów. Biorąc pod uwagę uwarunkowania, a w szczególności krótki okres na zrealizowanie zadania, specyfikę zamierzenia oraz wymogi funkcjonalno-użytkowe budynków, współpraca z biurem projektowym przebiegała bez zarzutu, dlatego życząc kolejnych podobnych zamówień na realizację inwestycji, możemy bez obaw i z pełną odpowiedzialnością polecić każdemu potencjalnemu inwestorowi biuro projektowe ANITA GRADOMSKA & ARCHITEKCI jako rzetelnego partnera w procesie inwestycyjnym."

Kąkolowa
Aleja
Porczyńscy Investment

"Na podstawie dotychczasowej współpracy z firmą ANITA GRADOMSKA & ARCHITEKCI stwierdzamy, iż ww. firma oferuje usługi projektowe na wyjątkowo wysokim poziomie - profesjonalne i terminowe. Mając na uwadze powyższe, polecamy architekt Anitę Gradomską każdemu Inwestorowi, jako rzetelnego partnera całego procesu budowlanego oraz gwaratna sukcesu inwestycji."

Zespół

mgr inż. arch. Anita Gradomska
główny projektant, założyciel firmy

Absolwentka Politechniki Łódzkiej - kierunku Architektury i Urbanistyki oraz studiów podyplomowych "Rewitalizacja miast i struktur poprzemysłowych". Praca dyplomowa uznana za najlepszy projekt roku 1997/1998 uzyskała nagrodę Architekta Miasta Łodzi. Od momentu uzyskania uprawnień projektowych pracuje samodzielnie tworząc własną markę, w latach 2009 - 2017 pod nazwą ANITA GRADOMSKA & ARCHITEKCI, obecnie GRADOMSKA ARCHITEKCI. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, osiąga zamierzone cele, docenia dobre rzemiosło.

mgr inż. arch. Mateusz Piotrowski
projektant prowadzący

Absolwent Politechniki Łódzkiej - kierunek Architektura. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w łódzkich biurach architktonicznych. W architekturze ceni czystość formy oraz szczerość materiałów. Perfekcjonista przywiązujący uwagę do najmniejszych szczegółów. Prywatnie miłośnik japońskiej motoryzacji oraz pasjonat dobrego brzemienia i sprzętu audio.

mgr inż. arch. Marcelina Rębowska
projektant prowadzący

Absolwentka Politechniki Łódzkiej - kierunku Architektury. Doświadczenie zdobywała pracując w łódzkich pracowniach architektonicznych. W architekturze najbardziej ceni czytelność konstrukcji oraz różnorodność materiałów.
Prywatnie miłośniczka rysunku, grafiki 3d, dobrej kawy i ciężkich brzmień.